Month: February 2023

Main film

Main film Be what you want! This is for you who is interested in technology… innovation. In work that pushes boundaries… For you who wants to make a difference. The truth is, without people like us… Norway comes to a halt. You will find us in the petroleum sector, in the fields. In huge industrial halls and in small workshops. And even if what we produce might seem small, it is actually really, really big. From burning fire, to freezing ice, more than 600 apprentices, are placed with our partners, 100 of whom work offshore. We offer education in more than 30 subjects, and together with over 300 partners, we have one goal; To educate world leading industrial workers who are passionate about what they do! Come as you are! Be what you want to be! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE Hovedfilm Bli det du vil! Dette er for deg som er interessert i teknologi… nyvinning. I arbeid som sprenger grenser… For deg som vil bety noe. Sannheten er, at uten slike som oss… stopper Norge opp. Du finner oss i oljesektoren, på jordene. I store industrihaller og på små verksted. Og selv om det vi produserer kan virke lite, […]

Read More

Production technician

Production technician DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Industrial production invites you to try several groundbreaking and innovating subjects! One of these is Production. The perfect subject for you if you are interested in new technology, Practical-oriented and accurate. You will get the opportunity to help start, stop and manage an entire production process from start to finish and work with a range of different products. Come as you are – become a Production technician! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE Produksjonsteknikk VET DU HVA DU VIL BLI? Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende og nyskapende fag! Et av disse er Produksjonstekniker. Faget for deg som er interessert i ny teknologi, er praktisk anlagt og nøyaktig. Her får du muligheten til å være med å starte, stoppe og styre en hel produksjonsprosess fra begynnelse til slutt og jobbe med et vidt spekter av produkter. Kom som du er – bli Produksjonstekniker! FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG

Read More

NDT inspector

NDT inspector DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Industrial production invites you to try several groundbreaking and innovating subjects! One of these is NDT inspector. The perfect subject for you if you are interested in technology and safety. You will get the opportunity to be the last checkpoint of a manufacturing stage and ensure that the products are safe and up to standards. Come as you are – become an NDT-inspector! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE NDT Kontrollørfaget VET DU HVA DU VIL BLI? Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende og nyskapende fag! Et av disse er NDT- kontrollør. Faget for deg som er nøyaktig og interessert i teknologi og sikkerhet. Her får du muligheten til å være siste sjekkpunkt i en produksjonsfase og sørge for at produktene som leveres er sikre og holder mål. Kom som du er – bli NDT-kontrollør! FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG

Read More

Industrial mechanic

Industrial mechanic DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Industrial production invites you to try several groundbreaking and innovating subjects! One of these is industrial mechanic. The perfect subject for you if you are interested in machines, technology, and have an understanding of how things fit together. You will get the opportunity to use several different types of tools across a wide range of machines and parts which have to be fixed or changed! Come as you are – become an industrial mechanic! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE Industrimekanikerfaget VET DU HVA DU VIL BLI? Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende og nyskapende fag! Et av disse er industrimekaniker. Faget for deg som interesserer deg for håndverk og har forståelse for hvordan ting henger sammen. Her får du muligheten til å bruke flere typer verktøy på et vidt spekter av maskiner og deler som må fikses eller endres! Kom som du er – bli industrimekaniker! FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG

Read More
Skip to content