Industrial mechanic

Industrial mechanic
DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE?
Industrial production invites you to try several groundbreaking
and innovating subjects!
One of these is industrial mechanic.
The perfect subject for you if you are interested in machines, technology,
and have an understanding of how things fit together.
You will get the opportunity to use several different types of tools across a wide
range of machines and parts which have to be fixed or changed!
Come as you are – become an industrial mechanic!
YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE
Industrimekanikerfaget
VET DU HVA DU VIL BLI?
Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende
og nyskapende fag!
Et av disse er industrimekaniker.
Faget for deg som interesserer deg for håndverk
og har forståelse for hvordan ting henger sammen.
Her får du muligheten til å bruke flere typer verktøy på et vidt
spekter av maskiner og deler som må fikses eller endres!
Kom som du er – bli industrimekaniker!
FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG
Skip to content