Main film

Main film
Be what you want!
This is for you who is interested in technology…
innovation.
In work that pushes boundaries…
For you who wants to make a difference.
The truth is, without people like us…
Norway comes to a halt.
You will find us in the petroleum sector, in the fields.
In huge industrial halls and in small workshops.
And even if what we produce might seem small,
it is actually really, really big.
From burning fire,
to freezing ice,
more than 600 apprentices, are placed with our partners,
100 of whom work offshore.
We offer education in more than 30 subjects,
and together with over 300 partners,
we have one goal;
To educate world leading industrial workers
who are passionate about what they do!
Come as you are!
Be what you want to be!
YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE
Hovedfilm
Bli det du vil!
Dette er for deg som er interessert i teknologi…
nyvinning.
I arbeid som sprenger grenser…
For deg som vil bety noe.
Sannheten er, at uten slike som oss…
stopper Norge opp.
Du finner oss i oljesektoren, på jordene.
I store industrihaller og på små verksted.
Og selv om det vi produserer kan virke lite,
er det egentlig veldig, veldig stort.
Fra brennhet ild,
til isende kulde,
har vi mer enn 600 ansatte lærlinger utplassert i våre medlemsbedrifter,
hvorav 100 av disse jobber offshore.
Vi tilbyr utdanning i over 30 fag,
og med over 300 medlemsbedrifter,
står vi samlet rundt ett mål;
Å utdanne verdensledende industriarbeidere
som brenner for det de gjør!
Kom som du er!
Bli det du vil!
FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG
Skip to content