VG2 Industrial technology

VG2 Industrial technology
DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE?
Several upper secondary schools in South-Rogland offer Vg2 Industrial technology
and this is perfect for you if you are interested in mechanical and technical work,
process industry or graphic production.
You will get the opportunity to learn about materials, machines,
repairs, maintenance and HSE (Health, Environment and Safety).
And when it is time to apply for an apprenticeship you can choose
from more than 30 recognized trades, in a wide range of industries.
Come as you are – choose Vg2 Industrial technology!
YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE
VG2 Industriteknologi
VET DU HVA DU VIL BLI?
Vg2 Industriteknologi tilbys på flere videregående skoler i Sør-Rogaland
og er retningen for deg som er interessert i mekanisk og teknisk arbeid,
prosessindustri eller grafisk produksjon.
Her får du muligheten til å lære om materialer, maskiner,
reparasjon, vedlikehold og hms.
Og når det er tid for å søke læreplass kan du velge
mellom over 30 lærefag, i et vidt spekter av bransjer.
Kom som du er – velg Vg2 Industriteknologi!
FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG
Skip to content