Spoiny spawalnicze na rysunku technicznym

Jedną z głównych metod łączenia elementów metalowych jest proces spawania. Spawanie jest procesem specjalnym i wymaga dokładnego określenia parametrów procesów. Jednym z ważnych aspektów jest określenie wymagań co do spoiny. Oznaczanie spoiny na rysunku oraz ich nazwy są ściśle określone. Przyjęło się w polskim przemyśle, iż spoiny występujące dzielą się na trzy kategorie: czołowe, pachwinowe i inne. Występuje również szereg podkategorii spoin.

Rodzaje i symbole oznaczenia spoiny na rysunku

 • Pachwinowe jednostronne
 • Pachwinowe dwustronne
 • Czołowe jednostronne
 • Czołowe dwustronne
 • Brzeżne
 • Grzbietowe
 • Otworowe

Sposób oznaczenia spoiny na rysunku

Spoiny oznacza się w specyficzny sposób na rysunku, ich charakterystykę definiuje się poprzez
8 punktów. Często spotyka się mniej informacji na rysunku (4-5 punktów), ponieważ są one wystarczające do opisu. Szczegółowy opis punktów wraz z ilustracją poniżej

 1. Symbol spoiny
 2. Wymiar – przekrój poprzeczny (grubość)
 3. Wymiar – przekrój wzdłużny (długość spoiny)
 4. Znaki dodatkowe: np. określenie lica spoiny
 5. Znaki dodatkowe: np. spoina wykonana po zamkniętym obwodzie
 6. Znaki dodatkowe: np. spoina podpawana, spawana z podkładką
 7. Wymiary brzegów spoiny (kąt pochylenia, odstęp między elementami itp.)

Symbole przedstawiające: np. numer spoiny, metoda spawania, jakość spoiny, metodę kontroli, instrukcję spawania itp.

Sposób oznaczenia metod kontroli jakości spoiny na rysunku

Kiedy wymagana jest specjalna kontrola nieniszcząca spoiny, niezbędne jest naniesienie tej informacji do opisu spoiny na rysunku. Metoda badań jest wówczas określona w punkcie 8 poprzez dwuliterowy opis. Poniżej „rozszyfrowanie” możliwych opisów:

 • VT – badania wizualne spoiny
 • UT – badania ultradźwiękowe spoiny
 • PT – badania penetracyjne
 • RT – badania radiologiczne
 • MT- badania magnetyczno-proszkowe
 • LT – badania szczelności
 • ET – badania prądami wirowymi

Mam nadzieję, że dzięki temu skondensowanemu kompendium wiedzy, odczytywanie spoin na rysunkach technicznych będzie łatwiejsze i prostsze. Zachęcam również do korzystania z tego wpisu jako ze ściągi, aż nie dojdziecie do wprawy w odczytywaniu oznaczeń spoiny na rysunku.

Przykład spoiny na rysunku technicznym

W zależności od organizacji projektującej ilość informacji na temat spoin może się różnić. Nie mniej jednak powyżej przedstawione standardy muszą być zachowywane. Poniżej przykład opisu spoiny.

Przykład oznaczenia spoiny: szew spawany przerywany [10×45(65)], w którym należy wykonać 10 odcinków spoiny pachwinowej (L) o grubości a=5 mm i długości jednego odcinka l=45 mm i przerwie miedzy nimi e=65 mm. Spoina ma być wykonana na całym obwodzie(O), w czasie montażu (<|). Szew należy wykonać metodą łukową z użyciem elektrody otulonej (111), a spoina ma symbol 7.

Podsumowanie Mam nadzieję, że ten krótki artykuł pozwoli wam łatwiej radzić sobie z odczytywaniem spoin na rysunkach.

Skip to content