O projekcie

Celem głównym projektu jest rozwój nowoczesnej platformy edukacyjnej wspierającej młodzież w wyborze kariery zawodowej związanej z branżą techniczną.

Ponadto wśród celów pośrednich znajdują się:

  • Analiza i diagnoza kluczowych luk kompetencyjnych młodzieży uczącej się w systemach VET
  • Opracowanie treści edukacyjnych kształcenia pozaformalnego z uwzględnieniem wymagań rynku przemysłu metalowego
  • Rozwój kompetencji zawodowych i mobilności edukacyjnej nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego oraz doradców zawodowych
  • Promocja kształcenia dualnego i zacieśnianie współpracy szkół z przedsiębiorcami

Konsorcjum projektu:

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej (lider)

Stavanger Offshore Technical College, Norwegia (partner)

Eduexpert, Polska (partner)


Czas trwania projektu:

01.2022 – 08.2023

Materiały do pobrania:

Raport

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości.

Raport 1 Pobierz

Raport 2 Pobierz

Załącznik 1

Analiza porównawcza programów zajęć praktycznych dla operatora obrabiarek CNC

Pobierz

Załącznik 2

Zestaw kwestionariuszy ankiet badawczych. Badanie skuteczności stosowanych metod kształcenia zawodowego na kierunkach technicznych.

Pobierz

Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 117 000 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Skip to content