NDT inspector

NDT inspector
DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE?
Industrial production invites you to try several groundbreaking
and innovating subjects!
One of these is NDT inspector.
The perfect subject for you if you are interested in technology and safety.
You will get the opportunity to be the last checkpoint of a manufacturing stage
and ensure that the products are safe and up to standards.
Come as you are – become an NDT-inspector!
YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE
NDT Kontrollørfaget
VET DU HVA DU VIL BLI?
Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende
og nyskapende fag!
Et av disse er NDT- kontrollør.
Faget for deg som er nøyaktig og interessert i teknologi og sikkerhet.
Her får du muligheten til å være siste sjekkpunkt i en produksjonsfase
og sørge for at produktene som leveres er sikre og holder mål.
Kom som du er – bli NDT-kontrollør!
FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG
Skip to content