Automation

Automation
DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE?
Industrial production invites you to try several groundbreaking
and innovating subjects!
One of these is Automation!
The perfect subject for you if you are interested in technology,
autonomous systems, mechanical work and electronics.
You will get the opportunity to work with installations,
error tracing and maintenance at a large selection of
world leading companies.
Come as you are – become an Automatician!
YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE

Automatiseringsfaget
VET DU HVA DU VIL BLI?
Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende
og nyskapende fag!
Et av disse er Automatisering!
Faget for deg som er interessert i teknologi,
selvstyrende systemer, mekanisk arbeid og elektronikk.
Her får du muligheten til å arbeide med installasjon,
feilsøking og vedlikehold hos alt fra små – til store,
verdensledende bedrifter.
Kom som du er – bli Automatiker!
FREMTIDENS NORGES BYGGES AV DEG
Skip to content