Month: February 2023

CNC machines

CNC machines DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Industrial production invites you to try several groundbreaking and innovating subjects! One of these is CNC. The perfect subject for you if you are interested in machines, technology, and have an eye for details and the ability to solve complicated problems. You will get the opportunity to work with world leading technology across a wide range of industries. Come as you are – become a CNC machine operator! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE CNC maskineringsfaget VET DU HVA DU VIL BLI? Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende og nyskapende fag! Et av disse er CNC. Faget for deg som interesserer deg for maskiner, teknologi og som har øye for detaljer og evnen til å takle utfordringer. Her får du muligheten til å jobbe med verdensledende teknologi over et vidt spekter av bransjer. Kom som du er – bli CNC–operatør! FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG

Read More

Automation

Automation DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Industrial production invites you to try several groundbreaking and innovating subjects! One of these is Automation! The perfect subject for you if you are interested in technology, autonomous systems, mechanical work and electronics. You will get the opportunity to work with installations, error tracing and maintenance at a large selection of world leading companies. Come as you are – become an Automatician! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE Automatiseringsfaget VET DU HVA DU VIL BLI? Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende og nyskapende fag! Et av disse er Automatisering! Faget for deg som er interessert i teknologi, selvstyrende systemer, mekanisk arbeid og elektronikk. Her får du muligheten til å arbeide med installasjon, feilsøking og vedlikehold hos alt fra små – til store, verdensledende bedrifter. Kom som du er – bli Automatiker! FREMTIDENS NORGES BYGGES AV DEG

Read More

VG2 Industrial technology

VG2 Industrial technology DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Several upper secondary schools in South-Rogland offer Vg2 Industrial technology and this is perfect for you if you are interested in mechanical and technical work, process industry or graphic production. You will get the opportunity to learn about materials, machines, repairs, maintenance and HSE (Health, Environment and Safety). And when it is time to apply for an apprenticeship you can choose from more than 30 recognized trades, in a wide range of industries. Come as you are – choose Vg2 Industrial technology! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE VG2 Industriteknologi VET DU HVA DU VIL BLI? Vg2 Industriteknologi tilbys på flere videregående skoler i Sør-Rogaland og er retningen for deg som er interessert i mekanisk og teknisk arbeid, prosessindustri eller grafisk produksjon. Her får du muligheten til å lære om materialer, maskiner, reparasjon, vedlikehold og hms. Og når det er tid for å søke læreplass kan du velge mellom over 30 lærefag, i et vidt spekter av bransjer. Kom som du er – velg Vg2 Industriteknologi! FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG

Read More

Welder

Welder DO YOU KNOW WHAT YOU WANT TO BE? Industrial production invites you to try several groundbreaking and innovating subjects! One of these is welding. The perfect subject for you if you are interested in craftmanship, accuracy and aesthetics. You will get the opportunity to work practically with a variety of materials, and with different techniques and methods. Come as you are – become a Welder! YOU ARE BUILDING NORWAY’S FUTURE Sveiser VET DU HVA DU VIL BLI? Industrifag lar deg prøve flere grensesprengende og nyskapende fag! Et av disse er Sveiser. Faget for deg som interesserer deg for godt håndverk, nøyaktighet og estetikk. Her får du muligheten til å jobbe praktisk med et mangfold av materialer, og med forskjellige teknikker og metoder. Kom som du er – bli Sveiser! FREMTIDENS NORGE BYGGES AV DEG

Read More
Skip to content